http://www.english.hadhramaut.info Imam Abi Bakar Al-Adeni bin Abdillah Alidrus (Bag VI) [The Source: hadhramaut.info/indo - 23/8/2008] Murid-Murid Imam Al-Adeni

Pembahasan tentang para ulama dan pelajar yang belajar kepada Imam Al-Adeni atau hanya sekedar mengambil berkah atau orang-orang yang khidmah kepada beliau baik mereka yang berasal dari kota-kota di Yaman ataupun dari luar Yaman adalah sangat panjang sekali, namun penulis akan menyebutkan beberapa orang dari ulama yang pernah menimba kepada Imam AL-Adeni.

1.    Syeh Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Assakran
Syeh Abdurrahman bin Ali adalah putra pamannya Imam Al-Adeni Syeh Ali bin Abu Bakar Assakran, beliau dilahirkan di Tarim pada tahun 850 H, hafal Qur'an dan tumbuh dewasa sebagaimana tumbuhnya orang-orang shaleh dan dalam keluarga yang shaleh serta lingkungan shaleh juga, suatu factor penting dalam membentuk pribadi yang siap menerima dan menjalankan segala perintah Allah dan melakukan mujahadah serta pembersihan jiwa dari segala kotoran batin dengan bimbingan dari para ulama besar pada zaman itu.

Sehinga sebagaimana telah disebutkan dalam biografi Imam Al-Adeni bahwa diantara mujahadahnya adalah setiap malam Imam Al-Adeni bersa putra pamannya Syeh Abdurrahman bin Ali pergi ke pinggiran kota Tarim dan melakukan shalat malam dengan membaca 10 juz daripada Al-qur'an, mereka melakukan hal tersebut hingga menjelang datangnya waktu shalat fajar, apabila tiba waktu shalat maka mereka berdua kembali ke Tarim untuk menunaikan shalat berjamaah di masjid dengan Imam Alidrus, begitulah hubungan keduanya dari sejak belia sudah begitu eratnya dan demikian seterusnya hingga keduanya menjadi orang yang mempunyai kedudukan dan ilmu yang tinggi.

Dalam permulaan belajarnya Syeh Abdurrahman memulainya dengan ayahandanya Syeh Ali bin Abu Bakar Assakran, dari ayahnya Syeh Ali mempelajari berbagai kitab dalam berbagai macam bidang ilmu, terutama kitab Ihya Ulumuddin, hingga diriwayatkan bahwa beliau menamatkan Ihya dengan ayahya sebanyak 40 kali.

Selain menimba ilmu dari sang ayah Syeh Abdurrahman juga belajar kepada ulama-ulama Hadhramaut pada zaman itu, dan kebanyakan dari guru Imam AL-Adeni adalah guru Syeh Abdurrahman juga terutama para ulama yang mereka temui di tengah-tengah perjalanan ke tanah suci Mekah. 

Setelah Imam Al-Adeni menetap di Aden, hubungan keduanya tetap erat hal tersebut bisa terbukti dengan saling kirim surat antara Syeh Abdurrahman dan Imam Al-Adeni, yang akan disebutkan dalam pembahasan kumpulan surat-surat Imam Al-Adeni insyaAllah.

2.    Syeh Umar bin Abdullah Alidrus
Dilahirkan tahun 926 H, meninggal dunia pada bulan Muharam tahun 1000 H dan dimakamkan disamping makam Imam Abu Bakar Al-Adeni dalam qubah.
Syeh Umar menimba ilmu dari Imam Al-Adeni secara sempurna dan setelah itu dinikahkan oleh Imam Al-Adeni dengan putrinya yang bernama Syarifah Muznah.
Selain terkenal dengan keilmuannya Syeh Umar juga dikenal oleh masyarakat sebagai dermawan, orang yang sangat bijak, dan  sangat rajin beribadah, dan sangat tawadu', dikisahkan pada suatu majlis ada seorang yang membaca syair yang berisi pujian terhadap Syeh Umar, maka seketika itu beliau menyuruh orang itu untuk keluar dari majlis. Syeh Umar memegang masjid dan menjadi imam di masjid peninggalan kakeknya setelah saudaranya Muhammad bin Abdullah meninggal dunia di Mekah pada tahun 978 H.

Dari Syeh Umar inilah tersebar keturunan Imam Al-Adeni karena selain putrinya yang menikah dengan Syeh Umar Imam Al-Adeni tidak memiliki keturunan lagi.

3.    As-Syeh Syeh bin Abdullah Alidrus
Diantara murid Imam Al-Adeni adalah Syeh bin Abdullah Alidrus adik Imam Al-Adeni, dilahirkan di Tarim dan tumbuh besar disana dalam bimbingan ayah serta pamannya dan ulama pada zaman itu, ketika usianya menginjak 14 tahun dipinta oleh Imam Al-Adeni untuk tinggal di Aden guna menuntut ilmu pada ulama disana, setelah selesai menghafal Al-qur'an pada Syeh Abdurrazaq Al-Khatib, Syeh bin Abdullah diizinkan untuk pergi ke Tarim oleh Imam Al-Adeni dan menetap disana selama 5 tahun lamanya, kemudian kembali lagi ke Aden dan menimba ilmu dari sang kakak Imam Al-Adeni, dengan giat dan sungguh-sungguh Syeh bin Abdullah menuntut berbagai macam ilmu dari Imam Al-Adeni hingga tiba saatnya Imam Al-Adeni dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, setelah sang guru wafat Syeh bin Abdullah pun kemudian kembali lagi ke Tarim.

Diantara wasiat Imam Al-Adeni kepada Syeh bin Abdullah adalah wasiat yang ditulis oleh Imam Al-Adeni kepada Syeh yang berbunyi : "Jangan sekali-kali megurusi hal yang tidak bermanfaat, dan jangan gembira dengan pangkat dan kekuasaan dan berkatalah : Wahai raja pada hari kiamat hanya kepadaMu aku menyembah dan hanya kepadaMu aku meminta pertolongan".  

Syeh bin Abdullah Alidrus meninggal dunia pada awal bulan Muharam tahun 919 H, dan dimakamkan di kota kelahirannya Tarim.

4.    Syeh Alhusain bin Abdullah Alidrus
Diantara murid Imam Al-Adeni adalah adiknya Syeh Alhuasin bin Abdullah Alidrus, dilahirkan di Tarim pada tahun 861 H, hafal Qur'an dalam usia anak-anak dan tumbuh besar dalam bimbingan sang ayah Imam Abdullah Alidrus serta para ulama pada zaman itu, dalam fiqih Syeh Alhuasin belajar kepada Syeh Alfaqih Abdullah bin Ahmad Bakatsir, Alqodli Ibrahim bin Dzahiroh, Syeh Alfaqih Muhammad bin Abdurrahman Al-Asyqo' dan Syeh Alallamah Alfaqih Abdul Hadi Assudi sebelum beliau mazdub, setelah usianya menginjak dewasa Syeh Alhusain pergi ke Mekah guna menuntut ilmu dari para ulama disana, dan menetap disana selama 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Tarim dan menetap disana.

Syeh Alhuasin selain terkenal dengan kedalaman ilmunya terutama dalam bidang ilmu falak dan qiroah, beliau juga dikenal sebagai seorang dermawan, bahkan Imam Al-Adeni mengatakan bahwa Syeh Alhusain lebih dermawan daripadaku, ketika ditanya apa sebabnya? Imam Al-Adeni menjawab, karena Syeh Alhusain menafkahkan hartanya dalam keadaan sulit sedangkan aku menafkahkan hartaku dalam keadaan cukup, karena itu dia lebih dermawan dariku.

Syeh Alhuasin meninggal dunia di Tarim pada tanggal 16 Muharam tahun 917 H. tentang Syeh Alhuasian seorang penyair berkata :

إن الحسين تواترت أخباره        في فضله عن سادة فضلاء
غيث يسح على العفاة سحابه     سحا إذا شحت يد الأنواء
تال لآثار النبي محمد            متمسك بالسنة البيضاء
ورث المكارم والعلى عن سادة    ورثوا عن الأسلاف والآباء

5.    Syeh Abdullah bin Syeh bin Abdullah Alidrus
Diantara murid Imam Al-Adeni adalah Syeh Abdullah bin Syeh, dia dilahirkan di lembah Damun dengan di hadiri oleh Imam Al-Adeni, ketika Syeh Abdullah lahir Imam Al-Adeni mengadzaninya di kuping kanan dan memabacakan komat dikuping kirinya sesuai tuntunan sunnah Rasul Saw, setelah itu menyuapinya dengan kurma, dan berkata kepada saudaranya Syeh bin Abdullah Alidrus : "Anak ini adalah anakku dan yang akan mewarisiku maka jagalah dia nisacaya kamu akan di jaga oleh Allah SWT".

Syeh Abdullah bin Syeh dilahirkan pada tahun 787 H, semenjak kecil beliau sudah mendapatkan bimbingan dan ajaran dari para ulama pada zaman itu, terutama dari ayahnya dan pamannya Syeh Alhusain bin Abdullah Alidrus, ketika umurnya menginjak 14 tahun datanglah surat dari Imam Al-Adeni kepada Assyeh Syeh bin Abdullah yang isinya meminta saudaranya itu mengirimkan putranya ke Aden guna menuntut ilmu disana, maka sesuai permintaan Imam Al-Adeni diutuslah Syeh Abdullah bin Syeh ke Aden, tiba di Aden Syeh Abdullah disambut dengan gembira oleh Imam Al-Adeni dan beliau memerintahkan Syeh Ashaleh Abdurraziq Al-Khatib untuk mengajari Syeh Abdullah Al-qur'an dan menghafalnya, dan setiap hari menyetorkan hafalannya kepada Imam Al-Adeni hingga selesai menghafal seluruh Qur'an.

Setelah 2 tahun lamanya tinggal dalam asuhan dan bimbingan Imam Al-Adeni Syeh Abdullah bin Syeh akhirnya kembali ke Tarim dan tinggal disana selama 5 tahun dan kemudian kembali lagi ke Aden untuk meneruskan menuntut ilmu kepada pamannya Imam Al-Adeni, dan seterusnya menetap disana menuntut ilmu hingga wafatnya Imam Al-Adeni bahkan ketika wafat Imam Al-Adeni berada dalam pangkuan Syeh Abdullah.

Sepeninggal Imam Al-Adeni, Syeh Abdullah kembali ke Tarim kemudian menikah dan menetap disana, hingga pada tahun 917 H beliau diundang untuk datang ke Aden oleh saudara sepupunya Syeh Ahmad bin Abu Bakar, maka bertolaklah beliau menuju kesana guna memenuhi undangan tersebut, setibanya disana beliau disambut gembira oleh Syeh Ahmad dan menetap beberapa waktu lamanya di Aden dan kemudian kembali lagi ke Tarim.

Setelah Syeh Ahmad bin Abu Bakar meninggal dunia (Thn 922 H) Syeh Abdullah bin Syeh pergi ke India, disana beliau mendapat sambutan baik dari penguasa India pada masa itu Sultan Madzhar bin Mahmud, dari sana beliau kembali ke Tarim dan kemudian bertolak ke Aden pada masa kekuasaan Pangeran Marjan, maka semenjak itu beliau terjun dalam penyebaran dakwah dan mengajar masyarakat disana, hingga selanjutnya beliau pulang pergi antara Hadhramaut dan Aden.

Pada masa kekuasaan Syeh Abdul Malik bin Thahir tahun 927 H, Syeh Abdullah menetap lagi di Aden selama 9 tahun, kemudian kembali ke Tarim, pada tahun 937 H, Syeh Abdullah berniat melakukan ibadah Haji, maka berangkatlah beliau menuju tanah suci Mekah, namun sebelumnya beliau singgah dulu di Aden yang pada waktu ada dalam kekuasaan Sultan Amir bin Daud, kemudian pada tahun 938 Syeh Abdullah melanjutkan perjalanannya ke tanah suci Mekah guna menunaikan ibadah Haji, setelah menunaikan ibadah Haji dan ziarah ke Madinah beliau menetap di Mekah selama 1 tahun dan pada musim haji berikutnya beliau menunaikan ibadah Haji untuk yang kedua kalinya, dari Mekah beliau kembali ke Aden dengan menggunakan jalan laut dan menetap di Aden hingga tahun 943 H, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman Tarim dengan menggunakan jalan darat, dari Aden Syeh Abdullah menuju Khanfar dari Khanfar ke Abyan dan disana beliau ziarah Syeh Ibnu Abilja'di, dari sana dilanjutkan ke kampung Masjid yang kemudian dikenal dengan nama kampun Syeh Salim, dari sana kemudian menuju Ahwar, disana Syeh Abdullah ziarah kepada Syeh Ahmad Baljafar, dari Ahwar kemudian ke Maifaah, Gidun dan tiba di Tarim pada bulan Dzul hijjah tahun 943 H, dan selanjutnya beliau menetap di Tarim dipanggil Allah Yang Maha Kuasa pada tanggal 14 Sya'ban 944 H, Syeh Abdullah dimakamkan di pemakaman keluarga Baalawi di Tarim.

6.    Syeh Ahmad Al-Musawa bin Abu Bakar Al-Adeni
Beliau adalah penerus perjuangan Imam Abu Bakar dalam menyebarkan dakwah islamiah, dilahirkan di Tarim pada tahun 882 H, Syeh Ahmad Al-Musawa tumbuh besar di Tarim dalam naungan dan bimbingan para ulama disana, dan ayahnya Imam Al-Adeni selalu mengirim surat yang berisi dorongan kepada putranya agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam "Kumpulan surat menyuratnya" : seperti yang aku lihat sebelumnya dalam surat yang ditulis oleh guruku Syeh Abu Bakar Al-Adeni kepada putranya Syeh Ahmad ketika dia masih berada di Tarim yang berisi perintah untuk belajar ilmu nahwu kepada Alfaqih Syeh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadhol.

Kemudian beliua hijrah ke Aden mengikuti sang ayah Imam Al-Adeni, untuk khidmah kepada kedua orang tua dan menuntut ilmu dari sang ayah dan para ulama di Aden. Setelah beliau menguasai ilmu pengetahuan serta mendapatkan ijazah dari sang guru, kemudian atas permintaan dari sultan Nashiruddin Alhalwani pengauasa Zaila', Imam Al-Adeni mengutus Syeh Ahmad Al-Musawa ke Zaila' guna menyebarkan dakwah islamiah disana, antara Imam Al-Adeni dan Sultan Nashiruddin sering saling berkirim surat dan Imam Al-Adeni seringkali mengisyaratkan kepada putranya dengan tanpa berlebihan, diantara pujian Imam Al-Adeni atas putranya Syeh Ahmad Al-Musawa sebagaimana disebutkan dalam salah satu Qasidah yang berbunyi :

و خص لنا شهاب الدين حقا        فنعم القرم إن ذكر القروم
سلاما دائما في كل حين         لعل بحقه يوما نقوم
إمام سيد حبر فريد             و عند الغيظ ذو عفو كظوم
كريم الأصل من سلفي معد        جزيل الحلم إن ضاعت حلوم
له القدح المعلى في المعالي        وبحر ما له أحد يعوم
يجيب دعاءه ذو العرش حقا         ومن نفثاته تشفى الكلوم
له كف تلقف كل سقم             عصا موسى النبي نعم الكليم
رعاه الله من ولد برير            كلاه الله ما طلعت نجوم
أقر الله عيني بالتملي            برؤيته وإن رغم الخصوم
وأبقانا الجميع بخير عيش            فجود إلهنا جزل عميم

Dan ketika suatu saat Imam Al-Adeni terbelit hutang karena saking dermawannya beliau, ketika itulah Allah menggerakkan hati sultan Nashruddin Abdullah Al-Halwani untuk membayar hutang Imam Al-Adeni, maka sultan Nashruddin mengirim uang bersama Syeh Ahmad kepada Imam Al-Adeni, sesampainya Syeh Ahmad di Aden maka dipanggillah semua orang yang memiliki piutang kepada Imam Al-Adeni dan dibayarkan piutangnya tersebut.

Pada pertengahan Ramadlan Syeh Ahmad Al-Musawa kembali lagi ke Zaila' dan selanjutnya menetap disana hingga datanglah berita wafatnya sang ayah Imam Al-Adeni, setelah datangnya berita teresebut lalu Syeh Ahmad kemabli ke Aden dan menetaplah disana serta meneruskan perjuangan Imam Al-Adeni dalam menyebarkan dakwah islamiayah serta menyantuni anak yatim dan fakir-miskin.

Syeh Bahraq dalam kitabnya "Mawahib Alquds" mengatakan bahwa setelah Imam Al-Adeni meninggal dunia Syeh Ahmad dimimpikan beliau menggendong ayahnya pada pundaknya, tetapi beliau tidak mau menakwilinya, adapun takwil daripada mimpi tersebut adalah Syeh ahmad sepeninggalnya Imam Al-Adeni akan menggantikan maqom ayahandanya di Aden serta kakeknya di Hadhramaut.

Pada pembahasan lain Syeh Bahraq mengatakan bahwa suatu ketika ada hal yang tercela yang dilakukan oleh salah seorang pengikut dan pembantunya Imam Al-Adeni, hal yang mungkin tidak bisa dimaafkan kecuali oleh orang-orang seperti Syeh Ahmad, namun karena aku takut orang tersebut akan mendapat murka dari Syeh Ahmad karena walau bagaimana beliau adalah manusia biasa, maka aku menghadap kepadanya dan memohon agar memaafkan orang tersebut, maka Syeh Ahmad berkata : Kami akan merawat dan menjaga hewan peninggalan ayah, apalagi pembantu dan para pengikut beliau.

Tentang Syeh Ahmad yang akan menggantikan maqom ayahnya Imam Abu Bakar Al-Adeni, hal tersebut telah diisyaratkan oleh Imam Al-Adeni dalam akhir kitabnya "Al-juz Al-latif", yaitu dengan memakaikan khirqoh syarifah dan mengizinkan untuk memakaikannya dengan sanad yang bersambung kepada para gurunya Imam Al-Adeni, hal tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 bulan Syawal 894 H.

Syeh Ahmad Al-Musawa bin Abu Bakar meninggal dunia dalam usianya yang ke 64 tahun pada akhir bulan Muharam tahun 922 H di Aden, dan dimakamkan disamping kanan makam Imam Abu Bakar Al-Adeni.
Syeh Ahmad Al-Musawa dikaruniai dua orang putra namun kedua-duanya meninggal sebelumnya, maka beliau tidak mempunyai keturunan yang mewarisi.

7.    Syeh Muhammad bin Umar Bahraq
Syeh Muhammad bin Umar Bahraq dilahirkan di Hadhramaut pada pertengahan Sya'ban tahun 869 H, tumbuh besar disana, hafal qur'an serta menguasai dasar-dasar ilmu bahasa Arab dan Syariat daripada ulama-ulama di Hadhramaut sseperti Syeh Alfaqih Muhammad bin Ahmad Bajarfil, setelah itu beliau pergi ke Aden, disana belajar kepada Syeh Abdullah bin Ahmad Bamakhromah dalam berbagai bidang ilmu, Fiqih, Usul Fiqh, Bahasa Arab dan sebagainya, sealain itu beliau juga belajar kepada Syeh Alfaqih Muhammad bin Ahmad Bafadhol.

Dari Aden Syeh Bahraq menuju kota Zabid, disana beliau belajar kepada para ulama besar di masa itu, seperti Alallamah Zainuddin Muhammad bin Abdullatif Assyarji, Alfaqih Jamaluddin bin Muhammad bin Abu Bakar Ad-dhai' dan Sayid Alhusain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Sayid Husain inilah yang memakaikan Khirqoh kepadanya, disamping itu Syeh Muhammad Bahraq juga mempunyai sama' dari Al-Hafidz As-Sakhowi di Mekah, Syeh Umar selain dikenal dengan keilmuannya juga dikenal fasih dan mahir dalam ceramah dan syair, sedang dari segi budi pekertinya beliau dikenal bijak dan orang yang dermawan terutama kepada para penuntut ilmu.

Di Aden Syeh Umar Bahraq juga belajar kepada Imam Al-Adeni, dan beliau menulis kitab yang berisi tentang riwayat hidup Imam Al-Adeni dan diberi nama "Mawahib Alquds Fi manaqib Ibn Alidrus".

Sekembalinya ke Hadhramaut Syeh Umar Bahraq menjabat sebagi Qodli di kota Syihir, namun kemudian beliau mengundurkan diri dan kembali lagi ke Aden, disana beliau disambut hangat terutama oleh penguasa Aden masa itu Pangeran Marjan bin Abdullah Azzafiri, dan setelah Pangeran Marjan meninggal dunia Syeh Bahraq pergi menuju India, disana disambut ramah oleh penguasa India masa itu sultan Mudzofar bin Mahmud.

Syeh Umar Bahraq mempunyai hasil karya ilmiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab "An-nur Assafir", sebagaimana juga mempunyai kumpulan sayair-syair yang sangat bagus, diantaranya syair yang beris pujian kepada Sultan Amir bin Abdul Wahab ketika membangun madrasah di Zabid, ada juga syair-syairnya yang berisi pujian atas Imam Al-Adeni dalam bentuk puisi nyanyian, seperti syair yang awalnya :

شابيح بالغرام        كم ذا تستر بعشقي
 وارفع ذا اللثام        أو خذ نصيبي ورزقي

Diantara karangan Syeh Bahraq yang berbentuk qasidah adalah kitab yang dinamai "Al-Urwah Al-Watsiqoh Filjam'I Baina Syariah Walhaqiqoh" dan syarahnya yang bernama "Alhadiqoh Al-Aniqoh", keduanya sudah dicetak.
Syeh Umar Bahraq meninggal dunia di Haidar Abad India pada tanggal 20 Sya'ban tahun 930 H, dan dimakamkan disana.

8.    Syeh Alhusain bin Assiddiq Al-Ahdal
Al-allamah Alfaqih Badruddin Alhusain bin Assiddiq bin Alhusain bin Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani, dilahirkan pada bulan Rabi at-tsani tahun 805 H, diperkampungan Abyat Huasin dan tumbuh besar disana, dari kecil Syeh Alhusain sudah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan terutama ilmu fiqh, beliau mendalami ilmu Fiqh kepada Syeh Alfaqih Abu Bakar bin Ma'yadh dan Syeh Abulqosim bin Umar bin Mutoyyar serta ulama besar lainnya.

Riwayat hidupnya secara detail serta guru-gurunya dikupas dalam "An-nur Assafir", pada tahun 872 Syeh Alhuasin pergi ke Tanah Suci Mekah guna menunaikan Ibadah Haji, setelah itu Syeh Alhusain bermukim di Mekah setahun lamanya menimba ilmu dari para ulama Mekah dan Madinah, dalam perjalanan pulang Syeh Alhusain singgah di Zabid dan belajar kepada Syeh Yahya Alamiri, dan ditangan Syeh Yahya inilah Syeh Alhusain menguasai Al-Minhaj, selain itu Syeh Alhusain juga belajar kepada Alhafiz Assakhowi sebagaimana disebutkan dalam "Ad-dhau Allami".

Kemudian beliau masuk ke kota Aden dan mukim disana, di kota Aden beliau menyebarkan ilmu dan dakwah islamiayh, diantara ulama yang menimba ilmu dari Syeh Alhusain adalah Syeh Alfaqih Muhammad Athahir bin Abdurrahman bin Abdurrahman bin Alqodli Muhammad bin Mas'ud Basykil.

Ketika pertama kali Imam Al-Adeni memasuki kota Aden dan kemudian mukim disana, Syeh Alhuasin sempat inkar terhadap keadaan Imam Al-Adeni, namun setelah Syeh Alhusaini mengetahui tentang Imam Al-Adeni yang sesungguhnya dan keluhuran ilmu dan budi pekertinya, Syeh Alhusaini pun akhirnya berbalik menghormati dan bersahabat dengan Imam Al-Adeni, bahkan Syeh Alhusain mempunyai beberapa gubahan syair yang berisi pujian kepada Imam Al-Adeni, diantara syair-syair tersebut adalah bait yang berbunyi :

من الحسان الخرد    قد صادني غرير        يرمي بقوس حاجب

Syekh Alhusain meninggal dunia di Aden pada malam senin awal bulan Dzul qo'dah tahun 903 H, dimakamkan di Aden, tepatnya didepan masjid yang dinamai dengan namanya.

9.    Syeh Muhammad bin Ahmad Bajarfil Ad-Dauani
Dilahirkan pada hari senin tanggal 12 Rabi' Alawal tahun 820, masa mudanya dihabiskan dalam mencari ilmu dengan sungguh-sungguh  dari para ulama besar dimasa itu, selain itu Syeh Muhammad Bajarfil semenjak muda sudah meniti tangga-tangga tasawuf hingga terlihatlah semua itu pada kehidupan sehari-harinya, kemudian beliau  mendampingi Syeh Ali bin Abu Bakar Assakran sebagaimana benda dengan bayangannya, selama empat bulan lamanya Syeh Muhammad Bajarfil mendampingi Syeh Ali bin Abu Bakar dengan harapan dia akan mendengar dari Syeh Ali bin Abu Bakar perkataan "kamu adalah bagian dari kami (anggota keluarga)", sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Salamn Alfarisi, tetapi selama 4 bulan lamanya Syeh Muhammad Bajarfil menunggu dan meminta hal tersebut kepada Syeh Ali bin Abu Bakar namun beliau tidak juga bersedia, melihat kesungguh-sungguhan dan keinginan Syeh Muhammad Bajarfil yang begitu kuat, maka Syeh Ali bin Abu Bakar berkata kepada Syeh Muhammad Bajarfil :"Agama ini adalah nasihat, permintaan kamu itu tidak akan terpenuhi kecuali oleh Syeh Abu Bakar bin Abdullah, beliaulah Alqutub yang diwarisinya dari kecil semenjak ayahandanya meninggal dunia, dan aku akan menulis surat kepadanya supaya memenuhi keinginan kamu, maka Syeh Ali pun mengirimkan surat kepada Imam Abu Bakar Al-Adeni, begitu pula dengan Syeh Muhammad Bajarfil, dan akhirnya datanglah jawaban dari Imam Al-Adeni sesuai dengan harapan Syeh Muhammad Bajarfil.

Masa hidup Syeh Muhammad Bajarfil dihabiskan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan dakwah islmiah, dan pada masa-masa akhir hayatnya beliau menetap di Gail Bawazir hingga dipanggil oleh Sang Pencipta pada bulan Rabi Awal tahun 903 H.

10.    Syeh Jarullah bin Fahad
Adalah seorang ahli sejarah, al-allamah Syeh Jarullah Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar bin Muhammad bin Muhammad bin Fahad Al-Hasyimi Almakki, dilahirkan di Mekah pada tahun 891 H, tumbuh besar dalam asuhan kedua orang tuanya, hafal Al-qur'an, dan belajar ilmu syariah, adapun dalam ilmu hadits Syeh Jarullah mengambilnya dari Syeh Alhafiz Assakhowi, Imam Thobari dan mendapatkan ijazah dari banyak ulama dinataranya Syeh Abdul Gani Annabulsi.

Selain menimba ilmu dari para ulama di Mekah Syeh Jarullah juga merantau ke Madinah Almunawaroh bersama ayahnya, dan menetap disana beberapa waktu lamanya, disana Syeh Jarullah menamatkan kutub assittah, dan kitab "As-syifa" didepan makom Rasulullah SAW kepada ayahnya, selain belajar kepada ayahandanya Syeh Jarullah juga belajar kepada ulama-ulama besar Madinah Munawaroh, diantaranya Syeh Sayid Assamahudi, darinya Syeh Jarullah mempelajari sebagian dari kitab "Assyifa", kitab sejarah "Wafaulwafa" dan Fatawa Assamahudi, selain itu Sayid Samahudi juga memakaikannya Khirqoh. Kemudian Syeh Jarullah bersama ayahandanya kemabalilagi ke Mekah dan melanjutkan belajarnya disana kepada para ulama di kota suci tersebut. Setelah menimba ilmu dari para ulama yang berada di kota mekah, Syeh Jarullah kemudian berkelana ke Mesir dan Syam untuk menuntut ilmu dari ulama disana, selanjutnya ke Yaman dan disana mendapatkan ijazah dari sejumlah ulama Yaman, dari sana Syeh Jarullah bertolak ke Roma dan menikah disana hingga dikarunia beberapa orang anak, kemudian kembali ke Mekah dan menyebarkan ilmu terutama ilmu hadits hingga meninggal dunia pada tahun 954 H. adapun pertemuan Syeh Jarullah dengan Imam Abu Bakar Al-Adeni sebagaimana dikisahakan oleh Syeh Bahraq dalam kitabnya "Mawab Alquds" adalah ketika Syeh Jarullah masuk ke Yaman, ketika itulah Syeh Jarullah mendapatkan ijazah dari Imam Abu Bakar Al-Adeni, oleh karena itu Syeh Bahraq dalam kitabnya tersebut menggolongkan Syeh Jarullah dalam ulama yang menjadi murid Imam Abu Bakar Al-Adeni.

11.    Syeh Abdullah bin Abdullah Baqasyir
Diantara ulama yang menjadi murid Imam Abu Bakar Al-Adeni adalah Syeh Alallamah Alfaqih Abdullah bin Alfaqih Abdullah bin Alfaqih Al-Imam Muhammad bin Syeh Hakam Baqasyir Alhadhrami Assyafi'i.

Syeh Abdullah bin Abdullah Baqusyair dilahirkan di Hadhramaut, tumbuh besar disana dalam bimbingan kedua orang tuanya dan para ulama besar masa itu, hingga menjadilah seorang alim faqih yang mumpuni, Allah memberinya karunia dengan ilmu dan amal serta wara', Syeh Abdullah Baqasyir mempunyai hasil karya yang sangat penting, diantaranya kitabnya yang bernama "Qolaid Alkharaid Wafaraid alfawaid", juga kitab "Assa'adah Walkhair Fi manaqib sadah bani Qusair".
Syeh Abdullah bin Abdullah Baqasyir meninggal dunia di kampung Qosam distrik Alajaz pada tahun 958 H.

12.    Syeh Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-Halbi
 Syeh Syihabudin merupakan salah satu ulama yang mendapatkan inayah dari Allah sehingga ditengah perjalanan hidupnya beliau berubah haluan, yang tadinya sibuk dengan perdagangan dan bepergian kemana-mana dalam rangka berniaga, dengan taufik dari Allah SWT, maka sisa-sisa hidupnya dihabiskan dalam mencari ilmu dan ibadah, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab "Annur Assafir", berikut ini kisahnya : pada awal perjalanan hidupnya syeh Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-halbi adalah seorang pedagang yang berhasil, namun kemudian haluan hidupnya berubah, beliau memilih jalan menuju Allah SWT, Syeh Syihabudin dikaruniai Allah tulisan yang bagus, hingga pada suatu ketika beliau bertemu dengan seorang laki-laki soleh di tempat sai', yang berkata kepada beliau : "pergilah, kamu telah aku beri tulisan yang bagus dan juga keberuntungan", maka pergilah Syeh Syihabudin menuju Aden, disana beliau bertemu dengan Imam Abu Bakar dan selanjutnya belajar dan mendampingi beliau selam 20 tahun lamanya, kemudian Imam Abu Bakar mengutus Syeh Syihabudin untuk pergi ke India dan menetap disana, maka sesuai petunjuk dari Imam Abu Bakar, Syeh Syihabudin pun menuju India dan menetap disana menyebarkan ilmu dan dakwah islamiyah di India hingga akhirnya meninggal di Haidar Abad pada tahun 951 H.

13.    Syeh Muhammad bin Abdullah Alidrus
Beliau belajar kepada Imam Abu Bakar Al-Adeni dan kemudian meneruskan tongkat perjuangan dalam penyebaran ilmu dan dakwah di masjid Imam Al-Adeni setelah wafat putranya Syeh Ahmad Almusawa, kemudian beliau pergi ke Mekah dan meninggal disana pada tahun 978 H.

14.    Syeh Abdulatif Bawazir
Syeh Abdulatif merupakan salah satu murid khusus Imam Al-Adeni, beliau mendampingi Imam Al-Adeni dalam semua majlisnya, bahkan kumpulan karya Imam Al-adeni yang bernama "Mahajatussalik wa hujjatunasik" Syeh Abdullatif lah yang mengumpulkannya dan menghafalnya, serta memberikan kalimat pembukaan dan biografi Imam Al-Adeni pada awal kitab tersebut, dan penulis pun menyadur sebagian adat dan ahwalnya Imam Al-Adeni dari Syeh Abdullatif Bawazir.

15.    Syeh Jauhar bin Abdullah Al-Habsy
Dikatakan bahwa ada dua orang yang bernama Jauhar bin Abdullah, salah satunya adalah Syeh Jauhar bin Abdullah Al-Habsy murid Imam Abu Bakar Al-Adeni, adapun yang lainnya adalah Syeh Jauhar bin Abdullah dan hidup di zaman sebelum Imam Al-Adeni, Syeh Jauhar inilah yang dimakamkan di dekat masjid Jauhar yang terkenal di kota Aden di kampung Albashol (dulu), menurut ahli sejarah Syeh Jauhar ini tidak belajar kepada Imam Al-Adeni, tetapi dia meninggal dunia sekitar 280 tahun sebelum kedatangan Imam Al-Adeni di kota Aden.

Masalah timbul karena dua nama itu sama persis, namun kalau dicermati jelas bahwa Syeh Jauhar yang merupakan murid dari Imam Abu Bakar adalah Syeh Jauhar bin Abdullah yang dikenal dengan julukan Al-Habsy, adapun Syeh Jauhar lainya adalah Albaha, Jauhar bin Abdullah Al-adeni, hidup di masa raja Al mas'ud bin Aqyas bin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub, yang merupakan raja terakhir dari raja-raja bani Ayub di Yaman, Syeh Jauhari ini adalah bekas seorang budak yang di merdekakan, kemudian menjadi seorang pedagang kain, selain itu beliau dikenal mempunyai kepribadian yang bersih, terpercaya, dialah yang membangun masjid yang dikenal dengan namanya di kampong Jauhar di Aden.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa pendapat yang mengatakan Syeh Jauhar sebagai hamba sahayanya Imam Al-Adeni adalah salah, karena Syeh Jauhari meninggal pada tahun 621 H, bertepatan dengan tahun 1228 M, dan Syeh Jauhari yang berguru kepada Imam Al-Adeni adalah Syeh Jauhari bin Abdullah yang dikenal dengan julukan Al-Habsy.

16.    Syeh Abdul Alim Al-Hawaiji
Syeh Abdul Alim merupakan seorang murid dan penuntut ilmu yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam belajar kepada Imam Al-Adeni, Syeh Abdul Alim inilah yang menjadi penyebab Imam Al-Adeni menulis kitabnya yang berjudul "Al-Juz Allatif Fi Tahkim Assyarif", sebagaimana hikayat mengakatan bahwa Imam Al-Adeni mengangkat Syeh Abdul Alim sebagai Syeh dan memberinya ijazah serta tahkim, dan Syeh Al-Hawaiji meminta kepada Imam Al-Adeni agar mengajarinya cara tahkim dan memberikan ijazah, maka sebagai jawaban dari permintaan tersebut Imam Al-Adeni menulis kitab tersebut.

17.    Syeh Abdullah bin Ahmad Bakatsir (mukim di Mekah)
Syeh Abdullah Bakatsir dilahirkan di Tarim, tumbuh besar disana dalam lingkungan ilmu serta bimbingan dari para ulama besar di masa itu, dia termasuk murid Imam Al-Adeni yang belajar kepadanya dalam dua masa, yaitu masa Imam Al-Adeni di Tarim dan di Aden, selain belajar kepada Imam Al-Adeni Syeh Abdullah Bakatsir juga belajar kepada putranya, kemudian hijrah ke Mekah dan mukim disana, Syeh Bakatsir sangat memperhatikan kepada jamaah dari Hadhramaut yang dating ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
Syeh Abdullah Bakatsir meninggal dunia di Mekah dan dimakamkan disana pada malam sabtu tanggal 13 Rabi' Tsani tahun 925 H.

18.    Syeh Nu'man bin Muhammad Almahdi
Tentang riwayat Syeh Nu'man dan hubungannya dengan Imam Abu Bakar Al-Adeni dikupas  dalam kitab "Aliqdu Annabawi" disebutkan dalam kitab tersebut yang ringkasanya sebagai berikut : pada suatu ketika Syeh Nu'man sedang dalam perjalanan dengan menaiki kapal laut, dan kemudian kapal yang beliau naiki terjadi kebocoran yang diayakini akan menyebabkan tenggelamnya kapal, kemudian Syeh Nu'man didatangi rasa kantuk dan tertidur sebentar, dalam tidurnya itu beliau bermimpi didatangi oleh Imam Al-Adeni dan beliau membawa sehelai sapu tangan yang kemudian dijadikannya sebagai penambal kebocoran kapal tersebut, dan ketika Syeh Nu'man terbanguna dari tidurnya maka beliau sadar bahawa yang dimimpikannya tadi adalah suatu hal yang nyata.

19.    Syeh Muhammad Athohthowi Almakki
Sebagaimana disebutkan oleh Sayid Abdurrahman bin Mustafa Alidrus dalam kitab "Syarah Qosidah Haat Ya Haadi" halaman 98, Syeh Muhammad Almakki merupakan salah satu ulama yang berguru kepada Imam Abu Bakar Al-Adeni.

20.    Pangeran Marjan bin Abdullah Adzafiri
Pangeran Marjan bin Abdullah adalah mantan pembantu raja Zafir, sultan Amir bin Abdul Wahab yang kemudian menjabat sebagai sultan setelah wafatnya sultan Amir bin Abdul Wahab, dalam menjelankan tugasnya sebagai raja pangeran Marjan dikenal sebagai raja yang tegas dalam memerintah kerajaannya, dia termasuk salah satu penguasa yang mempunyai hubungan dekat dengan Imam Al-Adeni.

Beberapa pengarang buku biograpi menyadur tentang karomah-karomah Imam Al-Adeni yang terjadi di hadapan pangerana Marjan, terutama karomah-karomah yang terjadi di sela-sela peperangan yang diarunginya bersama majikannya sultan Amir bin Abdul Wahab, syeh Bahraq dalam "Mawahib al-Quds" mengatakan bahwa pangeran Marjan pernah berkata : "kalau kamu menginginkan aku mendiktekan tentang karomahnya Imam Al-Adeni dan menjadikannya sebuah kitab yang besar maka aku sanggup mendiktekannya".

Setelah pangeran menjabat sebagai penguasa zafir, selain tegas dalam memerintah, perkataan pengeran Marjan sangat di taati oleh semua golongan bahkan oleh keluarga raja dalam kerajaan Athahiriah yang menjadi penguasa zaman itu, bahkan penduduk daerah pegunungan Taiz dan sekitarnya tidak mau tunduk kepada siapapun dari keluarga raja Athahiriah kecuali atas persetujuan pengeran Marjan di Aden.

Disebutkan dalam "Mawahib alquds" halaman 148, bahwa pada tahun 926 H, pangeran Marjan bersama Syarif Abdullah bin Syeh bin Abdullah bin Abu Bakar Alidrus dan Hilal bekas hamba sayahanya Imam Al-Adeni yang kemudian menjadi juru rawat makam Imam Al-Adeni, bertolak menuju Attilaj. Dan pada kesempatan yang sama Syeh Abdul Malik datang dari Lahaj menuju Attilaj, maka bertemulah kedua rombongan tersebut, pada kesempatan itu pangeran Marjan membaiat Syeh Abdul Malik dan mengambil sumpah dan memerintahkannya untuk memasuki wilayah pegunungan dan memerangi putra pamannya Syeh Ahmad bin Muhammad, dan ketika urusannya sudah selesai maka kembali ke Lahaj dan masuk Aden.

Selama hidupnya pangeran Marjan mengabdi kepada Imam Al-Adeni, begitu pula setelah meninggalnya Imam Al-Adeni dengan membangun kubah dan membangun rubat untuk para pelajar yang berada di sebelah masjid.

Pangeran Marjan meninggal dunia pada tahun 927 H, dan dimakamkan di dekat makam Imam Abu Bakar Al-Adeni, dan tidak lama kemudian disana di makamkan kapten Shafar Arrumi yang datang ke Aden bersama bala tentara untuk mengusir penjajah barat dari Aden, namun di tengah perjalanan pulang mengalami sakit parah dan kembali lagi ke Aden, untuk akhirnya wafat di sana pada tahun 927 H.