http://www.english.hadhramaut.info Laiulatul Qadar Datang Satu Waktu Ataukah Berlainan? [The Source: Rubat-Tareem.net - 02/03/09] Bumi bebentuk bulat dan berputar artinya bila kami sekarang di Jawa pagi hari bisa jadi di tempat lain tepat malam hari, apakah lailatul qadar terjadi di satu waktu ataukah berturut-turut? Jawab, Lailatul Qadar terjadi pada satu malam saja dalam satu tahun, dan pada umumnya terjadi di bulan Ramadhan dengan cara berganti-ganti dari satu hari kelainnya, kebanyakan terjadi pada malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan sering terjadi di tanggal 21,23, dan 27 Ramadhan dari ketiga hari di atas yang paling banyak kemungkinannya adalah tanggal 27 dan 29 Ramadhan, bili kita memandang bentuk bumi yang bulat dan selalu berputar maka lailatul qadar yang hanya satu malam tersebut terjadi di setiap iklim menurut terjadinya malam di iklim tersebut, jadi tidak ada pertentangan antara terjadinya lailatul qadar yang hanya semalam dengan ada banyaknya waktu malam di setiap iklim di dunia mengingat bentuknya yang bulat dan berputar, demikian halnya dengan waktu-waktu mustajabah lainnya seperti selepas solat jumat, maka yang dijadikan patokan untuk waktu mustajabah di suatu iklim adalah berlangsngnya waktu setelah solat jumat di tempat tersebut Allahu Al'lam.