http://www.english.hadhramaut.info Mutiara Doa dari Pembesar Auliya Syekh Abdul Qodir Al-Jailani [The Source: hadhramaut.info/indo - 20/5/2008] Mutiara Doa dari Pembesar Auliya Syekh Abdul Qodir Al-Jailani

Ya Allah aku memohon dari-Mu
Iman yang layak untuk dihadapakan keharibaan-Mu
Rasa yakin, dengannya aku berdiri dihadapan-Mu
Pemeliharaan (Ishmah) yang dengan sebabnya kau anugrahkan keselamatan untukku dari perbuatan dosa
Rahmat, dengannya engkau sucikan diriku dari kotornya sifat-sifat yang tercela
Ilmu sebagai sarana mencerna perintah dan larangan-Mu
Pemahaman untuk bagaimana aku dapat bermunajat kepada-Mu
Dan nobatkanlah kami sebagai ahli kecintaanmu di dunia dan akhirat
Penuhi kalbu kami dengan cahaya makrifat-Mu
Hiasi mata akal kami dengan celak itsmed cinta-Mu
Jagalah telapak kaki pikiran kami dari perkara yang syubhat tempat yang menggelincirkan
Hapuslah lembaran kejelekan tindakan kami dari daftar amal dengan tangan-tangan kebaikan
Hadirlah bersama kami ketika terputus tali harapan dari para dermawan yang telah berpaling, di saat engkau dapatkan jaminan amal perbuatan kami dalam gelap liang lahad, hingga hari persaksian nanti
Karuniakan pahala untuk hamba-Mu yang lemah atas karyanya
Juga jagalah ia dari kealpaan
Berilah taufiq baginya dan semua yang hadir bersamanya menuju perkataan dan perbuatan yang saleh
Alirkan lidahnya dengan apa yang dapat dipetik manfaatnya untuk pendengar
Serta air matapun menetes ketika menyimaknya
Dan melunakkan kalbu nan khusyu'
Ampunilah ia dan semua hadirin
Begitu pula untuk segenap kaum muslimin
 
(Diterjemahakan dari kata pengantar kitab al-Fath al-Rabbani)