http://www.english.hadhramaut.info Al-Habib Abdullah bin Mahfudz al-Haddad [The Source: hadhramaut.info - 10/01/2018]
Seorang alim, fagih, qodhi, as-Sayyid Abdullah bin Mahfudz bin Muhammad al-Haddad Ba'alawi. Dilahirkan di Kota Dis Timur, Mukalla, Hadramaut, Republik Yaman pada tahun 1342 H.

Guru-guru beliau

Beliau belajar di kota Dis Timur kepada guru pertamanya, as-Syekh Ahmad Bashol'ah. Sesudah itu, beliau pergi ke Tarim dan belajar di Ribath Tarim kepada al-Habib Abdullah bin Umar as-Syathiri (W 1361 H).

Beliau juga belajar kepada murid-murid Habib Abdullah as-Syathiri, diantaranya adalah al-Habib Ahmad bin Umar as-Syathiri, dan para fuqoha' Tarim dan ulamanya, dan kepada al-Muhaddits, as-Sayyid Ali bin Yahya.
Kepada beliaulah Habib Abdullah bin Mahfudz belajar hadits sepulang beliau dari Mesir dan menetapnya beliau di pesisir pantai pada tahun 1360 H. Beliau juga jebolan dari Sayyid Muhsin Bunumay.

Murid-murid beliau:

Belajar kepada beliau sejumlah orang-orang terkemuka. Seperti al-Fagih Sa'id bin Umar Bawazir (1425 H), al-Ustadz al-Murobbi, as-Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas al-Ahgaff, as-Syekh Abdullah bin Ibrahim Ba'asyan, as-Syekh al-Fagih Salim bin Abdillah Baqothiyan, menantu beliau as-Sayyid Fuad bin Syekh Abubakar bin Salim, cucu beliau as-Sayyid Hasan bin Syekh al-Kaff, dan masih banyak lagi.

Keilmuan beliau:

Setelah menyelesaikan belajarnya di Ribath Tarim, ditunjuklah beliau menjadi Qodhi, oleh arahan al-Allamah Muhsin Bunumay tahun 1366 H. Dan beliau menjadi Qodhi di kota Mukalla, Hadramaut. Dan berlangsung selama 10 tahun.
Kemudian beliau dipanggil oleh al-Qidal Basya, Sekretaris Jenderal negera al-Qo'ithiyyah, dan menunjuk beliau untuk melanjutkan belajarnya di negeri Sudan. Akhirnya beliau pergi ke Sudan dan belajar di Universitas al-Khurthum, fakultas al-Huquq, jurusan syariah hingga lulus pada tahun 1959 M.

Sepulang dari Sudan, beliau menjadi pimpinan mahkamah isti'naf di Kota Mukalla, dan kemudian menjadi pimpinan Qodhi pada tahun 1965 M setelah turunnya Syekh Abdullah Bukayyir (W 1399 H).

Ketika Sultan berupaya untuk ikut masuk dalam urusan perqhodian beliau mengajukan pengunduran diri dari jabatan Qodhi, memberikan contoh akan integritas penuh yang dimiliki beliau.

Pada tahun 1969 M, setelah pergolakan hukum kesultanan, beliau memimpin Komisi Pembentukan dan Persiapan Undang-undang Al-ahwal Syakhsiyyah.

Kala itu juga beliau lawan pergolakan-pergolakan yang mengarah kepada hukum wadh'i, dan penghapusan syariat Islam. Hingga akhirnya beliau menemukan titik akhir untuk turun dari jabatan.

Di tahun 1975 M beliau menjadi khotib dan guru di masjid Sultan Umar Mukalla. Dan di tahun 1976 M beliau menjadi dosen fakultas tarbiyah, cabang Universitas Aden.

Di tangan beliau, dibuka jurusan dirosat Islamiyyah di fakultas ini pada tahun 1996/1997 M setelah bersatunya Yaman.

Di tahun 1995 M, berdiri Universitas al-Ahgaff, dan beliaulah yang menjadi ketua dewan komisaris pertama.

Juga menjadi pimpinan Jam'iyyah Khoiriyah yang telah banyak berandil dalam melayani masyarakat dalam halaqoh-halaqoh hifzul Qur'an, bantuan kepada anak-anak yatim, dan bantuan kepada para korban musibah, dsb.

As-Sayyid Abubakar al-Masyhur pernah berkata: "Sayyid (Habib Abdullah bin Mahfudz al-Haddad) adalah orang yang sangat istimewa. Aku sangat mengenal kepribadiannya. Jarang sekali ditemukan orang seperti beliau di dunia ini. Beliau adalah guru yang agung. Akal, ilmu, dan kelembutan perilaku beliau, menjadikan beliau mampu mengobati urusan-urusan dunia akhirat.

Al-Habib Abdullah bin Mahfudz al-Haddad, seorang yang teguh, berdiri tegak di medan dakwah. Tak ada bandingannya. Menggandeng semua golongan. Menetapkan suatu percobaan ilmiah dan amaliyah yang begitu matang. Dengan ini, segala bentuk perpecahan akan bisa dibenahi. Hal-hal negatif juga akan terobati."

Wafat beliau:

Beliau wafat di hari Jumat pagi, 13 Jumadil Akhir tahun 1417 H. Jenazah beliau disaksikan oleh puluhan ribu orang.

Beliau adalah orang yang begitu agung dalam perbuatan-perbuatannya. Bijaksana dalam segala perilakunya. Sampai saat ini, rumah beliau masih sering dikunjungi banyak orang. Mencari solusi urusan-urusan agama dan kemasyarakatan. Tak hanya orang dewasa saja yang mengambil faidah dari beliau. Anak kecilpun juga ikut mendapatkan faidah. Selalu menasehati, memberikan arahan, dan bimbingan. Tak pernah menyembunyikan kemampuan beliau, jika memang dibutuhkan oleh negrinya. Musuh lebih dahulu mengakui keutamaan beliau daripada teman. Kematian beliau adalah kerugian yang teramat besar.

As-Syekh al-Adib Muhammad Jabron as-Syibami mendendangkan baitnya, meratapi kepergian Habib Abdullah bin Mahfudz al-Haddad:

Siapa yang menandingi seorang da'i Mukalla?... Seseorang yang selalu mengajak kepada perjuangan.

Pengganti kakeknya di dalam ilmu dan kelembutan...
Tak tergoncangkan oleh angin badai.

Menyambung ketika orang-orang menjauh....
Dan benar-benar sabar ketika menemui kesulitan.

Melawan musuh dengan penuh ketegaran...
Dari golongan-golongan bangsat yang penuh kelancangan

Karangan-karangan beliau:
_As-Sunnah wal bid'ah
_Rof'us satr. 'an adillatil qunut file fajer
_Al wajiz Fi ahkamis shiyam
_Risalatul Ghonna
_Risalatu fatwa Fi hukmit ta'amul bil auroq annaqdiyyah wa bai'idz dzahab
_Risalah Faiz zakah
_Risalah Fi hukmi mushofahatin bisa
_Fatawa
_Fatawa Romadhon

*Diterjemahkan oleh: Chanief Muhammed, mahasiswa tingkat III Universitas al-Ahgaff, Tarim, Hadramaut.