http://www.english.hadhramaut.info Pelajar Berprestasi Hadhramaut Dapat Melanjutkan Kuliah di Malaysia, Gratis [The Source: hadhramaut.info - 02/10/2018]
Malaysia-hadhramaut.info, Yayasan Sosial Yaman yang bergerak di bidang pendidikan dan penyaluran pelajar berprestasi kemarin, Ahad memperbarui kerjasama dengan Universitas Otara Malaysia.Perbaruan kerjasama itu ditandatangi oleh kedua belah pihak, Umar Abdullah Bamahsun pendiri yayasan dan Samir Salim al-Bouri, kepala bimbingan pelajar berprestasi di Malaysia.

Dengan kerjasama tersebut pelajar Yaman khususnya Hadhramaut dapat melanjutkan pendidikannya di Malaysia mulai dari tingkat s1 dan pasca sarjana dengan berbagai macam fakultas dan jurusan.