http://www.english.hadhramaut.info Habib Umar; Tawassul Masyru’ [The Source: hadhramaut.info/indo - 03/09/2007] Jalsah Isnein (majlis Senenan) yang telah berlangsung pada malam Selasa (05/03) bertempat di selatan masjid Jami’ Tarim-Hadhramaut yang menghadirkan Habib Umar bin Hafidz sebagai keynot speaker menyuguhkan kajian tafsir Al-Qur’an. Majlis Senan merupakan acara rutin yang diadakan setiap hari Senin oleh Darul Mustofa salah satu lembaga pendidikan di Tarim yang gaungnya telah tersohor hingga tanah air Indonesia.
Adapun untuk kesempatan pada malam hari itu, Habib Umar yang juga menjabat sebagai pimpinan dari lembaga tersebut mengupas beberapa ayat dari surat Annisa, ditengah pembahasannya mengenai kaum munafikin yang selalu tidak ingin menerima keputusan yang telah ditetapkan mereka oleh Rosulullah Saw.beliau menyinggung sebuah permasalahan yang cukup krusial, yaitu seputar bertawassul (meminta kepada Allah melalui perantara nabi atau orang sholeh) yang oleh sementara golongan dipahami dengan makna yang sempit, artinya tawassul dikatakan benar hanya ketika orang tersebut masih hidup sementara diluar itu tidak boleh. Disini ditegaskan kembali oleh Habib Umar bahwasanya tawassul adalah masyru’, terlebih dengan Nabi Muhammad Saw.baik ketika hidup maupun sudah wafat. (ad/MS)