http://www.english.hadhramaut.info Syekh Datuk Kahfi [The Source: indo.hadhramaut.info - 24/11/2009] Biografi singkat Syekh Datuk Kahfi

Syekh Datuk Kahfi (dikenal juga dengan nama Syekh Idhofi atau Syekh Nurul Jati) adalah tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon dan leluhur dari raja-raja Sumedang.

Beliau pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Syekh Datuk Kahfi merupakan buyut dari Pangeran Santri (Ki Gedeng Sumedang), penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat, dan putera dari Syekh Datuk Ahmad. Ia juga merupakan keturunan dari Amir Abdullah Khan.

Di bawah ini merupakan silsilah Syekh Datuk Kahfi yang bersambung dengan Sayyid Alawi bin Muhammad Sohib Mirbath hingga Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi (Hadramaut, Yaman) dan seterusnya hingga Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW yang syahid terbunuh dalam pembantaian di Padang Karbala, Iraq.

Nabi Muhammad SAW, berputeri
    * Sayidah Fatimah az-Zahra manikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, berputera
    * Imam Husain a.s, berputera
    * Imam Ali Zainal Abidin, berputera
    * Muhammad al-Baqir, berputera
    * Imam Ja'far ash-Shadiq, berputera
    * Ali al-Uraidhi, berputera
    * Muhammad al-Naqib, berputera
    * Isa al-Rumi, berputera
    * Ahmad al-Muhajir, berputera
    * Ubaidillah, berputera
    * Alawi, berputera
    * Muhammad, berputera
    * Alawi, berputera
    * Ali Khali' Qosam, berputera
    * Muhammad Sahib Mirbath, berputera
    * Sayid Alwi, berputera
    * Sayid Abdul Malik, berputera
    * Sayid Amir Abdullah Khan (Azamat Khan), berputera
    * Sayid Abdul Kadir, berputera
    * Maulana Isa, berputera
    * Syekh Datuk Ahmad, berputera
    * Syekh Datuk Kahfi

Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Rara Santang (Syarifah Muda'im), yaitu putera dan puteri dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi), raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), Pangeran Pasarean, dan raja-raja Kesultanan Cirebon lainnya.