http://www.english.hadhramaut.info Alhabib Ahmad bin Abubakar As-Sakran [The Source: indo.hadhramaut.info - 07/8/2010]
Imam Ahmad lahir di Tarim. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahnya. Beliau juga seorang yang hafal alquran yang ia pelajari dari syaikh Muhammad bin Umar Ba’alawi. Melazimkan membaca lafadz sahadat ribuan kali setiap harinya. Selain ayahnya beliau dididik oleh pamannya syaikh Umar Muhdhar. Dari pamannya beliau belajar ilmu fiqih, tasawuf dan ilmu hakikat. Di samping pamannya, Imam Ahmad belajar kepada sayid Muhammad bin Hasan Jamalullail, syaikh Said Baubaid, keluarga Baqasyir dan keluarga Baharmi dan kepada saudaranya syaikh Abdullah Alaydrus.

Beliau mahir dalam ilmu hadits, fiqih dan usuluddin, rahasia nama-nama Allah, ilmu aufaq dan huruf. Murid-murid beliau di antaranya Abu bakar al-Adeni, sehingga beliau berkata : Sesungguhnya syaikh Shahabuddin al-Faqih Ahmad bin syaikh Abubakar Sakran adalah berita gembira yang sempurna dan penghulu manusia yang bersih dan suci, cinta kepada amal kebajikan. Murid yang lainnya adalah Husin bin Abdullah Alaydrus, al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Balahij, al-allamah Muhammad bin Abdurrahman Bilfaqih.

Imam Ahmad bin Abubakar Sakran wafat di Lisik tahun 869 hijriyah, dikuburkan di Zanbal Tarim.