http://www.english.hadhramaut.info Solat Jamak, Tapi Yang Petama Batal Gimana? [The Source: SABA - 29/9/2010] Apa Hukum Solat Kedua Bila Solat Pertama Batal Dalam Jawab Barang siapa yang melakukan solat jamak taqdim baik itu menjamak solat Asar di wktu Dzuhur ataupun Isya di waktu Maghrib, maka apabila solat yang pertama ternyata batal maka karena sebab apapun maka jamak takdimnya hukumnya adalah batal dan dia wajib melakukan setiap solat di waktunya masing-masing.