http://www.english.hadhramaut.info Merubah Refreshing Jadi Ibadah [The Source: rubat-tareem.net - 23/05/2011] Jika saya keluar rumah untuk bermain bola atau bertamasya atau rekreasi dengan keluarga bagaimana caranya agar saya meenghabiskan waktu saya tersebut dan saya pun mendapat pahala di sisi Allah? Jawab : untuk memperjelas pertanyaan, yang ditanyakan penanya adalah bagaimana menjadikan keluar rumah untuk main bola dan rekreasi yang hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja dilakukan.red) menjadi sebuah ibadah. Sesuatu yang mubah menjadi ibadah bila dibarengi dengan niat yang baik, apabila seseorang berniat ketika berjalan-jalan dengan keluarganya atau ketika bermain suatu permainan agar mengembalikan semangatnya untuk beribadah maka hal yang mubah tadi menjadi ibadah yang insya Allah akan ditulis pahalanya di sisi Allah, tapi dengan syarat perkara yang mubah ini tidak diikuti dengan kemaksiatan seperti membuka aurat atau bercampur laki-laki dan perempuan. Bila memang perkara yang mubah ini murni mubah maka dengan niat yang baik akan menjadi suatu ibadah. Maka anda harus berusaha untuk selalu berniat yang baik di dalam setiap gerak-gerik agar segala perkara yang mubah bagi anda menjadi Ibadah di sisi Allah SWT.