http://www.english.hadhramaut.info Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad [The Source: indo.hadhramaut.info - 23/5/2011] Wali yang menyembunyikan kewaliannya

Hamid Ahmad bin Alwi Al-Haddad lahir di Ghurfah dekat Hawi, Hadramaut Yaman pada 26 Syaaban 1254H. Guru utama beliau ialah ayahnya sendiri, disamping itu beliau berguru kepada Habib Ali bin Husin Al-Haddad, Hadramaut. Sedangkan gurunya di Indonesia adalah Habib Abdurahman bin Abdullah Al-Habsyi dan Habib
Abdullah bin Mukhsin Al-Attas.

Tidak diketahui tanggal yang pasti kedatangannya di Indonesia. Beliau mula-mula tiba di Timor, Kupang. Di sana beliau tinggal sementara dan menikah dengan seoarng puteri di kota itu yang bernama Syarifah Raguan Al-Habsyi. Dari pernikahannya ia dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad. Setelah kurang lebih 6 tahun ia tinggal dikota itu lalu ia berangkat ke Jawa dan singgah di Jakarta.

Saat berada di Jakarta beliau  menetap di Kali Bata kira-kira 10 tahun. Beliau terkenal dengan julukan ‘Habib Kuncung’. beliau Juga pernah tinggal di Bogor di rumah Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad.

Beliau seorang ulama yang memilki perilaku ganjil (khoriqul a’dah) yaitu diluar kebiasaan manusia umumnya. Beliau seoarng waliyullah yang sengaja menyembunyikan kewaliannya agar orang biasa tidak menyedari kelebihannya kerana hawatir agar masyarakat tidak terlena dengan karamahnya. hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat semua karamah beliau.

Beliau juga ahli daroh (saat-saat orang dalam kesulitan atau sangat memerlukan bantuan beliau muncul dengan tiba-tiba).

Sedangkan Gelar Habib Kuncung yang diberikan kepada beliau mungkin kerana kebiasaan beliau mengenakan kopiah yang menjulang ke atas (muncung) dan perilaku beliau yang terlihat aneh dari kebiasaan orang pada umumnya terutama dalam hal berpakaian.

Beliau wafat dan dimakamkan di Kalibata pada umur 93 tahun pada tanggal 29 Sya'ban 1345H/1926M. Muhammad, anaknya datang ke Jakarta dan kemudian tinggal dan menikah di Pengadegan, Jakarta Selatan, namun dari perkawinannya beliau tidak dikaruniai keturunan .