http://www.english.hadhramaut.info Habib Alwi bin Ahmad al-Haddad [The Source: indo.hadhramaut.info - 30/10/2011]
Nama lengkapnya adalah asy-Sayyid al-Imam al-’Arif billah, Bahrul Ulum al-Jahbadz ‘Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Quthubul Irsyad Habib ‘Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad.
Dilahirkan di Kota Tarim pada 12 Ramadhan 1163H dan wafat pada tahun 1232 H. Mendapat pendidikan awal dari datuknya, Habib Hasan bin Habib ‘Abdullah al-Haddad serta ayahandanya sendiri. Beliau diberi nama Alwi oleh datuknya tersebut seperti nama saudara kandungnya Habib Alwi bin Abdullah al-Haddad. Beliau merupakan cicit dari al-Imam al-Habib ‘Abdullah al-Haddad.

Kemudian beliau mencari ilmu ke Makkah, Madinah, Yaman, Oman dan negeri-negeri persia dan telah berguru dengan banyak ulama pada waktu 1tu. Kitab-kitab karangannya banyak melebihi 100 buah, bahkan beliau adalah ulama Alawiyyin yang paling banyak karangannya yang sampai kepada kita. Di antara karangannya ialah:

   1. “Misbahul Anamul wa Jala-udhz -Dzalam” yang menerangkan kesesatan faham Wahabi dan pendirinya, Ibnu ‘Abdul Wahhab an-Najdi;
   2. “As-Saiful Batir li unuqil munkiri ‘alal akabir” juga berisi penolakan terhadap faham Wahhabi;
   3. “Al-Mawahib wal Minan fi manaqib Quthubiz Zaman al-Hasan”;
   4. “Ahsanul Qawl wal Khitab fi bayani afdhaliyyatil Ashhab”;
   5. “Al-Waadhihaatul Adillah fi ahkamil Ahillah”;
   6. “Al-Qawlut Taam fi da’watil ‘awam”;
   7. Al-Ifadah fi ‘addi man tashihu minhum al-Jumu`ah bila i`adah”.

Beliau adalah salah satu ulama yang telah menentang faham Wahabi yang hidup satu kurun waktu dengan pendiri paham tersebut, Ibnu ‘Abdul Wahhab an-Najdi. Apa yang dialami dan dilihatnya tentang paham wahabi adalah sebuah pemahaman baru tentang islam yang disokong oleh penguasa, maka kembali kepada kita untuk berfikir secara rasional untuk mempercayai atau mendustakannya.